Koddel 11

The department, project, etc. the associate is linked to.

The field appear with the name assigned to it in the Företagsuppgifter table.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kort alfanumeriskt ansvarsenhetsnr. Text (10)
SQL-namn R11 Databasfältets namn.
Nummer 9490  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Koddel 11 OrgUnit11
  • Koddel 11
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.