Ansvarig

The official for the associate.

The Anst.nr is a unique number identifying one specific Employee.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Anst.nr Heltal
SQL-namn Rsp Databasfältets namn.
Nummer 4052  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör Official
  • Ansvarig
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.