Max direkt utbet. belopp

The maximum direct debit amount for each entry.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Belopp Decimaltal
SQL-namn MaxDebAm Databasfältets namn.
Nummer 5509  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.