Max dagar förfallet

The number of days that will be used on the credit control check for overdue invoices.

It is used for the warning or block on the credit control setting in the Företagsuppgifter table. It overrides corresponding fields under Företagsuppgifter.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Dagar Heltal
SQL-namn MaxDueDy Databasfältets namn.
Nummer 8230  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.