Huvudaktör

The main associate to which an associate belongs.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörnr Heltal
SQL-namn MainAct Databasfältets namn.
Nummer 6476  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör MainAssociate
  • Huvudaktör
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.