Påminnelse sänt pr. dato

The date when the last reminder was sent to the customer.

The date is validated using the regional settings in Windows.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Datum Heltal
SQL-namn LstRemDt Databasfältets namn.
Nummer 4092  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.