Språknr

The language, if it is different from the default language defined in the Företagsuppgifter table.

The language determines which texts are printed in documents that are sent to the customer/supplier.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Språknr Heltal
SQL-namn Lang Databasfältets namn.
Nummer 4037  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Språk Language
  • Språknr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.