Faktureras kundnr

The customer paying the invoice, if it is different from the buyer/receiver of the goods or services.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kundnr Heltal
SQL-namn InvoCust Databasfältets namn.
Nummer 4080  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör InvoiceCustomer
  • Faktureras kundnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.