Räntesats

The interest rate used for the customer.

You can override the interest rate in individual entries. If none is specified the interest rates defined in the Land table will be used.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Procent Decimaltal
SQL-namn IntRt Databasfältets namn.
Nummer 4096  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.