Räntefakturaavgift

The interest fee which is used for the customer.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Belopp Decimaltal
SQL-namn IntFee Databasfältets namn.
Nummer 16421  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.