Inf.kategori

A group to which the associate belongs.

Informationskategori-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 8.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Informationskategori i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Informationskategori Heltal
SQL-namn InfCat Databasfältets namn.
Nummer 4106  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.