Inkommande faktura avvikelsetolerans %

Allowed deviation tolerance in % for supplier invoices.

This field offers the possibility to specify for each supplier the allowed deviation tolerance in % (based on the invoice amount) between the supplier invoice amount and the original purchase order amount in Visma Business. Only values between 0 and 100 are permitted. If the flag Tillåt inte någon avvikelse is enabled then the order match processing will disregard the value in this field and then unless no deviation in amount exists the order line will be flagged as outside deviation tolerance.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Procent Decimaltal
SQL-namn IIDvTlP Databasfältets namn.
Nummer 17969  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.