Inkommande faktura avvikelsetolerans belopp

Allowed deviation tolerance amount for supplier invoices.

This field offers the possibility to specify for each supplier the allowed deviation tolerance amount between the supplier invoice amount and the original purchase order amount in Visma Business. If the flag Tillåt inte någon avvikelse is enabled then the order match processing will disregard the value in this field and then unless no deviation in amount exists the order line will be flagged as outside deviation tolerance.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Belopp Decimaltal
SQL-namn IIDvTlAm Databasfältets namn.
Nummer 17970  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.