Gr. 9

A group to which the associate belongs.

Aktörgruppering 9-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 76.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Aktörgruppering 9 i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörgruppering 9 Heltal
SQL-namn Gr9 Databasfältets namn.
Nummer 6000  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.