Gr. 5

A group to which the associate belongs.

Aktörgruppering 5-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 28.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Aktörgruppering 5 i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörgruppering 5 Heltal
SQL-namn Gr5 Databasfältets namn.
Nummer 4116  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.