Gr. 2

A group to which the associate belongs.

Aktörgruppering 2-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 25.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Aktörgruppering 2 i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörgruppering 2 Heltal
SQL-namn Gr2 Databasfältets namn.
Nummer 4113  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.