Gr. 1

A group to which the associate belongs.

Aktörgruppering 1-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 24.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Aktörgruppering 1 i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörgruppering 1 Heltal
SQL-namn Gr Databasfältets namn.
Nummer 4112  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.