Giro typ

Defines information available on the giro used for payment.

When using Visma.net AutoPay for outgoing payments, different codes can be entered here for Danish suppliers to decide which payment form to be used.

Valid codes:
  • 04 - Danish Inpayment Form type 04
  • 71 - Danish Inpayment Form type 71
  • 73 - Danish Inpayment Form type 73
  • 75 - Danish Inpayment Form type 75

Bankgiro typ-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 206.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Bankgiro typ i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Bankgiro typ Heltal
SQL-namn GiroTp Databasfältets namn.
Nummer 17730  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.