Huvudb.konto lev.

The general ledger account the supplier is allocated to.

If the field is blank, the Lev.konto field in the Företagsuppgifter table will be used. It is also possible to enter general ledger account numbers for ranges of supplier numbers in the Kontonummerserier table.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kontonr Heltal
SQL-namn SupAcNo Databasfältets namn.
Nummer 4063  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Huvudbokskonto GeneralLedgerAccountForSupplier
  • Huvudb.konto lev.
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.