Från datum

Can be used for two different reasons. The date when a customer relationship began or when an employee started in the company.

In the Upprättat datum field you bring up the date on which you created the associate.

The date is validated using the regional settings in Windows.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Datum Heltal
SQL-namn FrDt Databasfältets namn.
Nummer 4124  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.