Faxnr 2

The second fax number.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Telefonnr Text (20)
SQL-namn Fax2 Databasfältets namn.
Nummer 6126  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.