Fact.ftg nr/OCR-def.

The factoring company, if you are using more than one factoring company or if you have a large number of customers abroad.

This is used for printing invoices and OCR scanning payments.

If you have a large number of customers abroad, you create payment accounts abroad for the customers in the relevant countries, and you define the CID code in this field according to the national requirements.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Factoringnr Heltal
SQL-namn FCNo Databasfältets namn.
Nummer 12232  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Factoringföretag FactoringCompany
  • Fact.ftg nr/OCR-def.
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.