Extern ID

An external id for the associate used by external applications.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Extern ID Text (156)
SQL-namn ExtID Databasfältets namn.
Nummer 6415  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.