Zpider importprofil

A group to which the associate belongs.

This is used by Zpider.

Extern: Exportgrupp-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 181.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Extern: Exportgrupp i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Extern: Exportgrupp Heltal
SQL-namn ExtExpGr Databasfältets namn.
Nummer 13712  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.