Ej sp. avg

If you use special tax you can exempt orders from it.

Ett uppslag i den här kolumnen ger dig följande lista med möjliga värden:
1 - Ingen specialavgift
No special tax
2 - Endast specificering på faktura
Only specification on invoice
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Ej sp. avg Heltal
SQL-namn ExSpc Databasfältets namn.
Nummer 4067  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.