Anställn.prisgr.

The price group for the employee.

The employee price group is suggested in the order head and order lines on the basis of the employee number.

Anställn.prisgrupp-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 14.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Anställn.prisgrupp i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Anställn.prisgrupp Heltal
SQL-namn EmpPrGr Databasfältets namn.
Nummer 4198  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.