E-postadress

The e-mail address of the associate.

Anm: It is important that several employee associates do not share the same e-mail address because a lookup is performed in this field in the integration with Outlook.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän E-postadress Text (60)
SQL-namn MailAd Databasfältets namn.
Nummer 4039  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.