EBF bet.metod

The default EFT payment method for the associate.

The value in the field is copied to the Verifikation table. If there is a customer/supplier with both debit and credit, it is the credit customer that is copied over to the Verifikation table.

EBF betalningsmetod-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 132.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett EBF betalningsmetod i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän EBF betalningsmetod Heltal
SQL-namn EFT4 Databasfältets namn.
Nummer 13770  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.