Distrikt

Can be used for groupings.

Distrikt-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 9.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Distrikt i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Distrikt Heltal
SQL-namn Distr Databasfältets namn.
Nummer 4108  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.