Autogiro meddelande

Message to customer.

Extra message regarding Direct Debit claim, used for messages sent from the bank to the customer. Comes in addition to the standard message given.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Sträng med längd 40 Text (40)
SQL-namn DebMess Databasfältets namn.
Nummer 17759  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.