Dir. utbet. status

Determines if Direct Debit is used for the customer.

Assigned value 2 or 3 for Direct Debit. Can be done manually, or when importing customer agreements from Visma.net AutoPay.

Ett uppslag i den här kolumnen ger dig följande lista med möjliga värden:
1 - Sänd förfrågan
For customers wishing to enter into an agreement on direct debiting.
2 - Har sänt förfrågan
In the direct debiting dialog box, which you call up via the processing for direct debiting, there is an option to create new direct debitors. This will send an inquiry to the bank for approval of the associates with direct debiting status 1 and simultaneously change the status to 2.
3 - Bekräftat
The debitor is accepted by the bank.
4 - Avslag
The debitor is rejected by the bank.
5 - e-Faktura
6 - B2B direkt e-post
7 - e-Faktura og Avtalegiro
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Dir. utbet. status Heltal
SQL-namn DirDeb Databasfältets namn.
Nummer 5508  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.