Leveransprioritet

The delivery priority of the customer.

When you run pick lists, etc. you can choose to sort by this field.

Leveransprioritet-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 68.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Leveransprioritet i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Leveransprioritet Heltal
SQL-namn DelPri Databasfältets namn.
Nummer 4073  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.