Lev.beskedsinterv.

The minimum number of days between each time the customer is included when delivery notes are printed.

If you do not define an interval, the customer will be included in each new printout.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Dagar Heltal
SQL-namn DelIntv Databasfältets namn.
Nummer 6386  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.