Leveranssätt lev.

The delivery method used by the supplier.

Leveranssätt-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 5.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Leveranssätt i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Leveranssätt Heltal
SQL-namn SDelMt Databasfältets namn.
Nummer 4373  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.