Kundprisgr. 2

Set equal prices and discounts/additions to a Customer price group.

Customers can be assigned to one or more customer price groups in the Aktör table. Valid customer price groups are defined in the Text table.

Kundprisgrupp 2-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 73.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Kundprisgrupp 2 i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kundprisgrupp 2 Heltal
SQL-namn CustPrG2 Databasfältets namn.
Nummer 3078  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.