Kundnr

Ett unikt nummer som identifierar the customer.

You should place the customer number within the range for account type 1 (customers). You define this range in the Kontonummerserier table. This enables you to avoid entering the account type when entering vouchers.

Anm: You can define a limited number series for customers in the Kontonummerserier table.

Anm: Om du trycker på + i den här kolumnen föreslås nästa tillgängliga nummer. Luckor i nummerserien som beror på raderade rader föreslås inte. Om du anger ett befintligt nummer visas ett felmeddelande. Numret kan inte ändras efter att det har angetts.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Kundnr Heltal
SQL-namn CustNo Databasfältets namn.
Nummer 4045  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.