Valutanr 2

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Valutanr Heltal
SQL-namn Cur2 Databasfältets namn.
Nummer 14300  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Valuta Currency2
  • Valutanr 2
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.