Valutanr

The currency no for the customer or supplier.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Valutanr Heltal
SQL-namn Cur Databasfältets namn.
Nummer 4076  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.