CRM ID

Used by the integration with Sales Office and Super Office when synchronising data with Visma Business.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Nr Heltal
SQL-namn SOLink Databasfältets namn.
Nummer 8422  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.