Kreditfaktura förfallodagar

Used in payment mediation assumes that there is a check for allowed negative payments in the Redovisningsbehandl. field in the Företagsuppgifter table.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Nr Heltal
SQL-namn CNtDy Databasfältets namn.
Nummer 11444  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.