Kontaktpers. för

The contact for an entry in the Aktör table.

There is no limit to the number of contacts an associate can have. You can join the Aktör table to itself using this field to view all contacts for an associate.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörnr Heltal
SQL-namn LiaAct Databasfältets namn.
Nummer 4049  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör ContactFor
  • Kontaktpers. för
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.