Org.nr

The company's organisation number in the national registry.

When addresses are transferred to the Aktör table, this field is used for validations.
Anm: This is not the same as VAT no.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Org.nr Text (24)
SQL-namn BsNo Databasfältets namn.
Nummer 4109  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.