Ändrat tid i millisek.

The time when changes were made in milliseconds.

Used in the integration between Zpider and Visma Business. With this field, the changes you make in Visma Business are updated in Zpider immediately.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Nr Heltal
Skrivrättighet Ingen Du får inte ändra värdet i det här fältet.
SQL-namn ChTmms Databasfältets namn.
Nummer 14514  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.