Ändrat externt

Fältet är avsett att användas av tredjepartsprodukter.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Datum/kl. Decimaltal
SQL-namn ChExt Databasfältets namn.
Nummer 6416  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.