Bankpartnernr

The bank partner used to define what is remitted to a bank partner.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Nr Heltal
SQL-namn BPartNo Databasfältets namn.
Nummer 12934  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Bankpartner BankPartner
  • Bankpartnernr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.