Bankförb.nr

The associate's bank. This value is not in use for payments.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Bankförb.nr Heltal
SQL-namn BankCon Databasfältets namn.
Nummer 10507  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Bankförbindelse Bank
  • Bankförb.nr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.