AutoInvoice operatörnr.

Defines electronic route via AutoInvoice

Used to force the document through a specific network (operator), as an alternative to letting AutoInvoice find the best available route according to their routing rules.
Anm: Operator is not used for invoicing unless parameter Ange operatörskod vid sändning av faktura is enabled in Aktörsbehandl. 2 field.

The field has a lookup to the AutoInvoice-operatör table.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Nr Heltal
SQL-namn AuInOpNo Databasfältets namn.
Nummer 16499  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
AutoInvoice-operatör AutoInvoiceOperator
  • AutoInvoice operatörnr.
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.