Mall-aktörnr

The associate you will use as a template for this associate.

When you enter an associate in this field, the values from that associate is copied to the current associate. Fields that are already filled in are not overridden.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörnr Heltal
Minnesfält Ja Värdet i det här fältet lagras inte i databasen utan visas bara i programmet.
Nummer 8728  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör AssociateTemplate
  • Mall-aktörnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.