Att.ansv.

The authorisation official for vouchers.

The authorisation official is suggested when you enter vouchers for the supplier.

The Anst.nr is a unique number identifying one specific Employee.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Anst.nr Heltal
SQL-namn Att Databasfältets namn.
Nummer 4496  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör ApprovalOfficial
  • Att.ansv.
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.