Aktivitets saldo balans

The balance of all open appointments for the associate, i.e. all appointments which are not yet transferred to an order.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Belopp Decimaltal
SQL-namn AgrChBal Databasfältets namn.
Nummer 12793  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.